Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 52/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 18.03.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że wybrano ofertę: 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Łoniewska – Paleczny

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska