fotografia

Rezygnacja z tomografii lub rezonansu magnetycznego

Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego apeluje do pacjentów, aby informowali o rezygnacji z tomografii lub rezonansu magnetycznego. Zwolniony termin można zaoferować innym osobom, które czekają na badania.

Każdy pacjent, który ma mieć wykonany tomograf lub rezonans magnetyczny otrzymuje informację o tym jak należy przygotować się do badania. Znajduje się tam adnotacja dotycząca tzw. ciał metalicznych w organizmie osoby, która ma być badana. W dniu badania należy posiadać do wglądu atest implantu metalowego lub zgodę lekarza na wykonanie MR, pomimo posiadania ciała metalicznego. BEZ WSKAZANYCH DOKUMENTÓW BADANIE NIE ZOSTANIE WYKONANE!