Rozstrzygnięcie konkursu

Bielsko- Biała, dnia 25.03.2022r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 55/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiegow Bielsku – Białej  z dnia 21.03.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim   w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że wybrano oferty:

 

 

Lp.

Oferent

1.

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. AGNIESZKA KUBALA

ul. Olszówki 149C

43-300 Bielsko Biała

2.

JOLANTA CHROMIK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

ul. Słoneczna 32

43-340 Kozy

3.

„DOLOR-MED” – Jacek Kil

ul. Konwaliowa 8

43-360 Bystra

4.

Maciej Hajduga

ul. Komandorska 69

43-300 Bielsko Biała

 

          Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

          w Bielsku-Białej

          Sabina Bigos – Jaworowska