Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Bielsko- Biała, dnia 31.03.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 57/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 25.03.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że wybrano oferty:


Lp.

Oferent

1.

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Marek Śliwa

ul. Widokowa 160

34-324 Twardorzeczka

2.

Tomasz Gwoździewicz INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

ul. Starowiejska 1/27

34-120 Andrychów

3.

Bartłomiej Strzała Indywidualna Praktyka Lekarska

Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko Biała

4.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Stępniakowski Jarosław

ul. Starowiejska 17a

34-120 Andrychów

5.

KUBICA MATEUSZ MALANDRO

ul. Barbórki 49

43-200 Poręba

6.

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Partyka

ul. Janisława Grondysa 41/10

43-300 Bielsko Biała

7.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Mojżesz

ul. Kolista 41/12

43-300 Bielsko Biała

8.

Marek Korus

ul. Żwirki i Wigury 18

34-120 Andrychów

9.

Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Styrkosz

ul. Ciżemki 78E/2

43-300 Bielsko Biała

10.

OWSIANY WOJCIECH INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

ul. Św. Floriana 12

43-512 Bestwinka

 

Dyrektor Szpitala                 
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej   
Sabina Bigos – Jaworowska