Praca – Konserwator w Dziale Technicznym

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała

poszukuje pracownika na stanowisko

Konserwatora w Dziale Technicznym

Wymagania:

 

  • wykształcenie minimum średnie techniczne
  • mile widziane świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń grupy G-1
  • mile widziane 2 letnie doświadczenie zawodowe w służbach utrzymania ruchu

Oferta powinna zawierać:

  • CV i list motywacyjny,
  • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową na adres: sekretariat@hospital.com.pl lub wysłać w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – Dział Techniczny” na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, , 43-316 Bielsko-Biała.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.