Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Bielsko- Biała, dnia 26.04.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 64/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 19.04.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że wybrano ofertę:

Lp.

Oferent

1.

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. PIOTR KOSTKA

Ul. Wapienna 38/19

43-300 Bielsko Biała

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

z upoważnienia
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Krzysztof Pliszek