Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 68/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej  z dnia 22.04.2022r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że wybrano ofertę:

 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET PEDIATRYCZNO-NEONATOLOGICZNY WŁODARCZYK ALEKSANDRA

Ak. Umiejętności 20
43-300 Bielsko Biała 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
z upoważnienia
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Krzysztof Pliszek