Lekarz – praca oddział

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej,

 Al. Armii Krajowej 101

zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub lekarzy, którzy chcą rozpocząć specjalizację w dziedzinie:

  • kardiologia – praca w Oddziale Kardiologicznym ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
  • neurologia – praca w Oddziale Neurologicznym z pododdziałem Udarowym
  • chirurgia ogólna – praca w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
  • gastroenterologia lub choroby wewnętrzne – praca w Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
  • ortopedia i traumatologia narządu ruchu – praca w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

 Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 33 8102002 lub 33 8102201/04

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja –Lekarz Oddział

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.