Praca – Lekarz poradnie

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,

 Al. Armii Krajowej 101

zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie:

  • alergologia – praca w Poradni Alergologicznej,
  • diabetologia – praca w Poradni Diabetologicznej,
  • kardiologia – praca w Poradni Kardiologicznej,
  • neurologia – praca w Poradnia Neurologicznej,
  • ortopedia i traumatologia narządu ruchu – praca w Poradnia Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej
  • anestezjologia i intensywna terapia – wykonywanie znieczuleń porodów, zabiegów endoskopowych

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 33 8102002 lub 338102201/04

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem:Rekrutacja –Lekarz

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.