Informacja dot. Zarządzenia 80/2022

Bielsko- Biała, dnia 27.05.2022r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 24 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert

Nowe terminy:

Data składania do 02.06.2022r. do godz. 12.30

Data otwarcia: 02.06.2022r. o godz. 13.00

oraz czas trwania umowy:

Nowy czas trwania umowy:

od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023r.


Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska