Aktualizacja planu postępowań o udziale zamówień

Aneks nr 10

z dnia 28 czerwca 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§1

§1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3

Aneks wchodzi z dniem wydania.

aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022r.

 

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

Sabina Bigos-Jaworowska

Aneks nr 9
z dnia 30 maja 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2022 r.

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.

 

 Dyrektor                         
 Szpitala Wojewódzkiego       
              w Bielsku-Białej                
Sabina Bigos-Jaworowska    

Załączniki