Rozstrzygnięcie konkursu ofert – zarządzenie nr 79/2022

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 79/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 24 maja 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano oferty:

1. JACK-MED Jacek Kasperek
2. Andrzej Korczyk INDYWIDUALNA PRAKTYKA RATOWNICZA
3. RATOWNICTWO MEDYCZNE Arkadiusz Stasicki
4. Pietras Mirosława
5. Pindel Agnieszka
6. Krzysztof Polak
7. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Adam Muś
8. Renata Kachel
9. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Dawid Tyc

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska