Rozstrzygnięcie konkursu ofert – zarządzenie nr 81/2022

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 81/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 25 maja 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano oferty:

1. PRYWATNA PRAKTYKLA LEKARSKA – HELLEN KIRUKI
2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Wandzel
3. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BOGUSŁAWA FRYC

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska