Rozstrzygnięcie konkursu ofert – zarządzenie nr 82/2022

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 82/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 25 maja 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano oferty:

1. AN-MED BROKER Sp.zo.o.
2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Wydrych-Wilam
3. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA dr n. med. Piotr Wojnowski
4. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. AGNIESZKA KUBALA
5. JOLANTA CHROMIK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.med. Krystyna Szafran-Kwiatek
7. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. PIOTR KOSTKA

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska