grafika strony

Praca – lekarz chcący rozpocząć specjalizację z nefrologii

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej,
Al. Armii Krajowej 101
zatrudni lekarzy którzy chcą rozpocząć specjalizację
w dziedzinie nefrologia

Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel. 33 8102002 lub 33 8102201/04

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302
z dopiskiem: „Rekrutacja –Lekarz”
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.