Rozstrzygnięcie konkursu ofert – zarządzenie nr 80/2022

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 80/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 24 maja 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano oferty:

1. AN-MED BROKER Sp.zo.o.

2.SZYMON ZUBER ZUMED

3.INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Dudek

4.GABINET LEKARSKI ANDRZEJ MANOWSKI

5.Adam Kołodziejczyk

6.Mikołaj Podsiadło

7.GADOWSKI JANUSZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

8.Indywidualna praktyka lekarska Gabriela Konig-Widuch

9.Robert Tobias INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

10.BOBA BOGUMIŁA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA – na wezwanie

11.GÓRNIKOWSKI ZYGMUNT

12.Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr hab. Bronisława Skrzep-Poloczek

13.Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. Michał Pluta

14.STACHURA-PINDEL ELŻBIETA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARASKA ELŻBIETA STACHURA-PINDEL

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska