Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 91/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 21 czerwca 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano oferty:

1. AN-MED BROKER Sp.zo.o.

2. PRYWATNY GABINET LEKRSKI lek. ORTOPEDA-TRAUMATOLOG Popek Józef

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska