Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 92/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej z dnia 23 czerwca 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano oferty:

1. MARGO SUCHOŃSKA JOLANTA

2. Beata Witkiewicz Usługi Pielęgniarskie


Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska