ikona Oddział Okulistyczny

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej