„Rozbudowa stacji zgazowania tlenu ciekłego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w związku z COVID-19”

Stacja zgazowania ciekłego tlenu

W 2021 roku zainstalowano dodatkową stację zgazowania ciekłego tlenu w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Zbiornik wraz z parownicą kosztował prawie 350.000 złotych.

Szpital podpisał Umowę z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/ZOZ/COVID-19/146/2021/332 na dofinansowanie inwestycji i przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Zgazowania tlenu ciekłego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w związku z COVID-19” w kwocie 295.000 złotych

 

Dodatkowy zbiornik pomieści 9.600 kilogramów ciekłego tlenu. Dostarczany instalacją do szpitalnych łóżek tlen medyczny jest w specjalnym urządzeniu – parownicy – przekształcany ze stanu ciekłego na lotny i ogrzany do temperatury otoczenia. Nowy zbiornik w pełni zatankowany waży prawie 15 ton. Umieszczono go na specjalnym fundamencie, obok dwóch innych, mniejszych, które działają od momentu powstania szpitala i mają pojemność po 5.000 kilogramów ciekłego tlenu.

Podczas „normalnego” funkcjonowania placówki ilość zużywanego tlenu, w zależności od ilości operacji i pacjentów pod respiratorami, waha się od 350 do 450 kilogramów ciekłego tlenu na dobę. Pobór wzrósł gwałtownie po otwarciu oddziałów dla osób zakażonych koronawirusem. – Podczas pandemii największe zużycie sięgało 3.800 kilogramów na dobę, w związku z koniecznością stosowania tlenoterapii u chorujących na COVID-19. W trakcie hospitalizowania ponad 200 pacjentów z COVID-19, zbiorniki tlenu ciekłego musiały być tankowane co jeden, dwa dni.

Instalacja nowego zbiornika zmniejszy ryzyko braku dostawy tlenu na czas, w przypadku hospitalizacji większej liczby pacjentów z COVID-19.

W ramach inwestycji, modernizacji instalacji tlenowej podlegała również wymiana tablic redukcyjnych tlenu ciekłego oraz rezerwowego źródła zasilania szpitala w tlen – tj. dwóch baterii butli każda po 48 sztuk. W przypadku awarii zbiornika z tlenem ciekłym, tablica automatycznie przełączy się na tryb zasilania z butli, a informacja o tym zostanie przekazana do pracownika.