zakup sprzętu i aparatury oraz inwestycje budowlane

Ponad 30 podmiotów leczniczych zawarło 4 lipca 2022 w Śląski Urząd Wojewódzki umowy na zakup sprzętu i aparatury oraz inwestycje budowlane o łącznej wartości prawie 55 mln złotych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i zostały przyznane szpitalom, które w poszczególnych falach epidemii hospitalizowały pacjentów zarażonych koronawirusem.