ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW PRZETARGU

Bielsko-Biała, dnia 13.07.2022r.

Dotyczy: przeprowadzenia przetargu na zbycie poprzez sprzedaż używanej pralnicy tunelowej Lavatrac LT 35×10, z 1999r.

ZAPYTANIA, WYJASNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW PRZETARGU

Organizator przetargu Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej informuje, iż do jego siedziby wpłynęło od jednego z Oferentów niżej wymienione zapytanie do Specyfikacji Warunków Przetargu, na które Organizator przetargu (Szpital) udziela wyjaśniania: Pytanie nr 1: Czy Organizator przetargu (Szpital) zapewni otwór technologiczny do demontażu i wytransportowania urządzeń przeznaczonych do sprzedaży. Odpowiedź: Wykonanie otworu technologicznego do demontażu i wytransportowania urządzeń leży po stronie Nabywcy. W tym celu należy: – wykuć okna wraz z drzwiami, – zdemontować część ściany pod oknem, w celu poszerzenia otworu, – zdemontować grzejniki. Po wyniesieniu urządzenia należy wykonać ponownie ściankę z cegły, otynkować, zamontować grzejniki, okna i drzwi wraz z parapetami zewnętrznymi.   W załączeniu zdjęcie okna i drzwi.   Rozdzielnik:
  1. Strona zewnętrzna Szpitala: https://www.hospital.com.pl/
  2. a/a

Załączniki