Szpital zatrudni lekarzy

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej,

 Al. Armii Krajowej 101

zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub lekarzy, którzy chcą rozpocząć specjalizację w dziedzinie:

     kardiologia – praca w Oddziale Kardiologicznym ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

      neurologia – praca w Oddziale Neurologicznym z pododdziałem Udarowym

      chirurgia ogólna – praca w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

  gastroenterologia lub choroby wewnętrzne – praca w Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

 ortopedia i traumatologia narządu ruchu – praca w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

     otolaryngologii, otorynolaryngologii praca w Oddziale Laryngologii
i Onkologii Laryngologicznej

Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel. 33 8102002 lub 338102201/04

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@hospital.com.pl) lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, III piętro pok. 302 z dopiskiem: Rekrutacja –Lekarz Oddział …………………………………..………………………”

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.