Zaproszenie do składania ofert

„Dzierżawa aparatów do hemodializy dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej”.