ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Uwaga!

W dniu 09.08.2022 roku został zaktualizowany Załącznik Nr 2 – obliczenie ceny oferty.

Załączniki