Aneks nr 8

z dnia 20 maja 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§1

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3

Aneks wchodzi z dniem wydania.

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

Sabina Bigos-Jaworowska

aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

Aneks nr 7

z dnia 28 kwietnia 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§1

§1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3

Aneks wchodzi z dniem wydania.

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

z up. Krzysztof Pliszek

aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

Aneks nr 6
z dnia 12 kwietnia 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2022 r.

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.


Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska 

Aneks nr 5

z dnia 23 marca 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

 

§1

§1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

§3

Aneks wchodzi z dniem wydania.

 

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

Sabina Bigos-Jaworowska

aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

Aneks nr 4

z dnia 2 marca 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§1

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3

Aneks wchodzi z dniem wydania.

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

Sabina Bigos-Jaworowska

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

Aneks nr 3
z dnia 21 lutego 2022r.
do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 

z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.


W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska

aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

Aneks nr 2

z dnia 11 lutego 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi z dniem wydania.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z up. Krzysztof Pliszek

aktualizacja planu postępowań

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aneks nr 1
z dnia 31 stycznia 2022r.

do Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2022 r.

W Zarządzeniu nr 9/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Wprowadza się aktualizację „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z up. Krzysztof Pliszek

Aktualizacja planu postępowań

 

Zarządzenie nr 9/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2022 r.

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się: „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska