Dyżurka lekarzy:

33 810 25 97

Posterunek pielęgniarek:

33 810 25 95

Lokalizacja:

Blok A, piętro I

fotografia
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
Kierownik Oddziału
Krajowy Konsultant w Dziedzinie Intensywnej Terapii
fotografia
mgr Dorota Łaszczak
Pielęgniarka Oddziałowa specjalista
pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego posiada 13 jednorodnie wyposażonych stanowisk leczenia intensywnego, salę zabiegową i centralę monitorowania. Sprzęt wentylacyjny stanowią respiratory Dräger najnowszej generacji, pompy infuzyjne BBraun oraz monitory modułowe Philips. Stanowiska są wyposażone w łóżka Hill Rom. Podstawowe wyposażenie jest uzupełnione przez urządzenia do kontrolowanego ochładzania i ogrzewania chorych oraz kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (mechanicznego wspomagania krążenia). Oddział posiada możliwość wykonywania przyłóżkowego tomografii impedancyjnej, podaży tlenku azotu, pozaustrojowego natleniania (ECMO), bronchoskopii oraz wykonywania różnorodnych technik terapii nerkozastępczej (5 jednostek). Oddział jest w pełni skomputeryzowany, co pozwala na prowadzenie dokumentacji leczenia w systemie elektronicznym. W systemie tym istnieje też możliwość edycji badań analitycznych i obrazowania radiologicznego ( również tomograficznego) na każdym stanowisku leczenia. Istnieje też systemowa komunikacja z nowoczesnym analizatorem parametrów krytycznych.

Baza łóżkowa oddziału jest uzupełniona o 4 stanowiska nadzoru pooperacyjnego, które zapewniają warunki wentylacji mechanicznej, terapii oddechowej i nadzoru nad chorymi pooperacyjnymi.

Działalność anestezjologiczna odbywa się w 16 punktach wykonywania znieczuleń, w tym na 7 salach operacyjnych oraz w pracowni rezonansu magnetycznego, która jest wyposażona w odpowiedni sprzęt do wykonywania badań w znieczuleniu ogólnym. Aparaty do znieczulenia w obrębie stałych stanowisk znieczulenia oraz pompy infuzyjne i sprzęt dodatkowy (ultrasonografy, bronchoskopy, videolaryngoskopy) są nowoczesne i pochodzą od czołowych producentów sprzętu medycznego.

Kadrę lekarską oddziału stanowi 30 lekarzy oraz niemal 70 pielęgniarek, co pozwala na realizowanie najbardziej złożonych zadań klinicznych. Oddział posiada trzeci stopień referencyjności i akredytację szkoleniową z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (12 miejsc) oraz intensywnej terapii (3 miejsca). Zespól organizuje specjalistyczne kursy szkoleniowe CMKP oraz konferencje i kongresy o zasięgu ogólnopolskim.

fotografia
fotografia
fotografia