SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

IZBA PRZYJĘĆ

33 810 26 10

DYREKCJA SZPITALA

Dyrektor

mgr Sabina Bigos – Jaworowska tel. 33 810 21 44, sekretariat@hospital.com.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Krzysztof Pliszek tel. 33 810 20 02, kpliszek@hospital.com.pl

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Barbara Wykręt tel. 33 810 20 02, bwykret@hospital.com.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Łukasz Matlakiewicz tel. 33 810 21 62, lmatlakiewicz@hospital.com.pl

Rzecznik prasowy szpitala Anna Szafrańska tel. 33 810 21 69, rzecznik@hospital.com.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

imię i nazwisko:

mgr Magdalena Waszak

tel.

33 810 22 37

mail:

iod@hospital.com.pl

  

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

imię i nazwisko:

mgr Magdalena Czul-Emrulahi

tel.

33 810 21 09

mail:

memrulahi@hospital.com.pl


PORADNIE SPECJALISTYCZNE


REJESTRACJA


Otolaryngologiczna


33 810 20 33


Foniatryczna z pracownią audiologiczną


33 810 20 33


Urologiczna


33 810 20 29


Neurologiczna


33 810 20 36


Chirurgii ogólnej


33 810 20 32


Chirurgii naczyniowej


33 810 20 32

 

Hematologiczna


Nefrologiczna


33810 20 33


33 810 20 37


Kardiologiczna


33 810 20 36


Neurochirurgiczna


33 810 20 26


Ortopedyczno-urazowa


33 810 20 34 lub 33 810 20 35


Diabetologiczna


33 810 20 38


Okulistyczna


33 810 20 28


Endokrynologiczna


33 810 20 26


Alergologiczna


33 810 20 26


Gastroenterologiczna


33 810 20 32


Ginekologiczno-położnicza


33 810 20 38


Patologii noworodka


33 810 20 38

ODDZIAŁY SZPITALNE

DYŻURKA

 

LEKARZY

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

Hematologii

33 810 22 64

33 810 22 72

Chorób wewnętrznych i diabetologii

33 810 25 81

33 810 25 85

Gastroenterologiczny

33 810 21 80

33 810 21 83

Kardiologiczny

33 810 21 91

33 810 21 95

Laryngologii i onkologii laryngologicznej

33 810 24 71

33 810 24 75

Neurologiczny

33 810 25 72 lub 33 810 25 73

33 810 25 77

Chirurgii ogólnej i naczyniowej

33 810 22 67

33 810 22 63

Anestezjologii i intensywnej terapii

33 810 25 97

33 810 25 95

Nefrologiczny

33 810 25 61 lub 33 810 25 62

33 810 25 64

Stacja dializ

33 810 25 02

33 810 25 00

Ginekologiczno-położniczy

33 810 25 26

33 810 25 19

Noworodkowy

33 810 25 12

33 810 25 24

Urologii i onkologii urologicznej

33 810 23 52

33 810 23 55

Ratunkowy (SOR)

33 810 26 13

33 810 28 00

Neurochirurgiczny

33 810 23 61 lub 33 810 23 64

33 810 23 66

Patologii noworodka i niemowląt

33 810 25 10

33 810 25 21

Okulistyczny

33 810 24 81

33 810 24 85

Chirurgii urazowo-ortopedycznej

33 810 24 51 (sekretariat)
lub 33 810 24 53 lub 33 810 24 54 lub
33 810 24 56

33 810 24 62

ZAKŁADY I PRACOWNIE

GABINET/SEKRETARIAT

REJESTRACJA

Zakład Rehabilitacji

33 810 24 40

33 810 20 30

Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, Rezonans. Tomograf)

33 810 23 91 (ustalanie terminów)

33 810 23 85 lub 33 810 23 95

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

33 810 24 02

 

Zakład Patomorfologii

33 810 24 34

 

Pracownie diagnostyczne:

  

– encefalografii EEG

33 810 22 15

 

– elektromiografii EMG

33 810 22 22

 

– elektrokardiografii EKG

33 810 22 06

 

– elektronystamografii ENG

33 810 20 12

 

– endoskopii

33 810 20 23

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

Główny Księgowy

33 810 21 27

Zastępca Głównego Księgowego

33 810 21 88

KASA

33 810 21 32

Dział finansowo – księgowy

33 810 22 00 lub 33 810 23 28 lub 33 810 21 58 lub 33 810 2129 lub 33 810 2203

Samodzielne stanowisko ds. majątku

33 810 23 40

ADMINISTRACJA

Pełnomocnik Dyr. ds. Jakości

33 810 20 05

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

33 810 21 09


 

Dział Medyczno-Organizacyjny

33 810 21 59

Referent ds. Szkoleń

33 810 21 10

Dział rozliczeń i sprzedaży usług

33 810 2170 lub 33 810 2171 lub 33 810 2173 lub 33 810 21 12 lub 33 810 20 60

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

33 810 22 01 lub 33 810 22 04 lub 33 810 21 41

Dział Zamówień Publicznych

33 810 21 65 lub 33 810 21 60

Dział Administracyjno-Gospodarczy

33 810 20 61 lub 33 810 23 15 lub 33 810 21 64


 

Archiwum

33 810 20 65

Samodzielne stanowisko ds.  Kontroli Wewnętrznej

33 810 21 13

Sekcja BHP

33 810 23 17

Samodzielne stanowisko ds. p. poż.

33 810 21 38

Samodzielne stanowisko ds. obronności i ochrony cywilnej

33 810 24 38

Dział Informatyki

33 810 29 91
informatyka@hospital.com.pl

Dział Techniczny

33 810 26 90

Dział Aparatury Medycznej

33 810 20 73

  
  

Pralnia

33 810 27 01

Centralna Sterylizatornia

33 810 24 91

Apteka Szpitalna

33 810 22 50 lub 33 810 22 56

O