OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.hospital.com.pl/, na której Państwo się właśnie znajdują w celu wyświetlenia informacji dotyczących naszego podmiotu.

Stan dostępności cyfrowej (dostępność cyfrowa)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową strony https://www.hospital.com.pl/ zgodnie z przepisami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-07.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz jest możliwość powiększania wielkości liter na stronie (CTRL+ / CTRL-), dodatkowo obecna jest mapa serwisu.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poprawiono dnia: 2022-03-19


Dostępność architektoniczna

 • Budynek Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej znajduje się przy Al. Armii Krajowej 101
 • Bezpośrednio przed głównym wejściem do Szpitala wyznaczono 11 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
 • Wejście główne oraz wejście od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażone są w podjazdy (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady dostosowane do obowiązujących przepisów
 • Drzwi wejściowe do Szpitala – automatyczne, dwuskrzydłowe, umożliwiają wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Do Szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa – windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)
 • Na wszystkich piętrach budynków Szpitala znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Kontakt sms:+ 48 690 932 440

Aplikacje mobilne

Obecnie wykorzystujemy aplikację mobilną – Informacje medyczne – produkcji Asseco Poland S.A. dostępną w sklepie Google play.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do sekretariatu, mailowo – sekretariat@hospital.com.pl lub telefonicznie – 33 810 2144.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Działu Informatyki Szpitala Wojewódzkiego (nr. tel.: +48 33 810 29 91 lub mailowo informatyka@hospital.com.pl). Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

21

M