OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.hospital.com.pl/, na której Państwo się właśnie znajdują w celu wyświetlenia informacji dotyczących naszego podmiotu.

Stan dostępności cyfrowej (dostępność cyfrowa)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową strony https://www.hospital.com.pl/ zgodnie z przepisami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013-08-01.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz jest możliwość powiększania wielkości liter na stronie (CTRL+ / CTRL-), dodatkowo obecna jest mapa serwisu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane dokumenty, były dostępne. W obecnej chwili strona szpitala, w związku z planami budowy nowej spełniającej wymogi WCAG 2.1, w ramach projektu eCareMed, nie jest już przebudowywana. Prosimy jednak o informowanie nas w przypadku zauważenia braku dostępności. Wszelkie błedy staramy się poprawiać na bieżąco, aby informacje były w pełni dostępne.
 • Z powodu niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poprawiono dnia: 2021-03-19

Ogólny raport analizy
Wynik 7/10
Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności.
Ilość testów: 63 Zaliczone: 34 Niezaliczone: 29
 
Szczegółowy raport analizy
Poziom walidacji – A WCAG
Mruganie elementów OK 
Dostępność CAPTCHA OK 
Prymitywne formatowanie stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Obecność etykiet formularzy OK 
Kolejność pól formularzy OK stwierdzono ostrzeżenia
Walidacja poprawności nagłówków stwierdzono błędy
Walidacja unikalności identyfikatorów HTML-a OK 
Dostępność bez javascriptu OK 
Poprawność deklaracji języka OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Poprawność linków OK stwierdzono ostrzeżenia
Walidacja HTML-a stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Obecność deskryptorów mediów stwierdzono ostrzeżenia
Unikalność metadanych stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Walidacja CSS-a OK 
Dostępność plików PDF OK 
Możliwość ominięcia powtarzalnych bloków OK 
Dźwięk OK 
Poziom walidacji – AA WCAG
Obecność etykiet formularzy OK 
Poprawność deklaracji języka OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Kontrast elementów tekstowych OK 
Obecność nawigacji w tym samym miejscu stwierdzono błędy
Topologia linków OK stwierdzono ostrzeżenia
Poziom walidacji – AAA WCAG
Mruganie elementów OK 
Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony (okruszki) stwierdzono błędy
Walidacja poprawności nagłówków stwierdzono błędy
Zrozumiałość tekstu OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Analiza kontrastu audio w materiałach multimedialnych OK 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej znajduje się przy Al. Armii Krajowej 101
 • Bezpośrednio przed głównym wejściem do Szpitala wyznaczono 11 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
 • Wejście główne oraz wejście od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażone są w podjazdy (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady dostosowane do obowiązujących przepisów
 • Drzwi wejściowe do Szpitala – automatyczne, dwuskrzydłowe, umożliwiają wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Do Szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa – windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)
 • Na wszystkich piętrach budynków Szpitala znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Kontakt sms:+ 48 690 932 440

Aplikacje mobilne

Obecnie nie prowadzimy aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do sekretariatu, mailowo – sekretariat@hospital.com.pl lub telefonicznie – 33 810 2144.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Działu Informatyki Szpitala Wojewódzkiego (nr. tel.: +48 33 810 29 91 lub mailowo informatyka@hospital.com.pl). Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.