Tytuł projektu:

„Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych w stanach zagrożenia zdrowia i życia”

Fundusze Europejskie

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Przedmiot projektu:

Projekt będzie polegał na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, aby móc rozszerzyć działalność części ambulatoryjnej oddziału i zapewnić jak najlepsze warunki przyjmowania pacjentów, poprawić system ratownictwa, zwiększyć dostępność i jakość usług.

Zakup nowego, w pełni dostosowanego do potrzeb osób w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, w tym osób niepełnosprawnych sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyniesie szereg korzyści dla pacjentów i wpłynie na zmniejszenie wskaźnika umieralności wśród mieszkańców regionu.

 

Planowany zakup sprzętu w ramach projektu:

Aparat RTG przewoźny

1

Aparat USG (z Dopplerem)

1

Aparat do znieczulenia

2

Monitor (EKG, NIBP, OCŻ, pCO2, SpO2, 2X temp) zestaw 5 monitorów + 1 centrala

1

Monitor (EKG, NIBP,  SpO2, 2X temp).

14

Defibrylator

3

Sssak elektryczny

4

Aparat do ogrzewania pacjenta

3

Zestaw do trudnej intubacji

2

Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych

3

Respirator transportowy

2

Respirator stacjonarny

4

Stół zabiegowy

6

Aparat EKG

4

Aparat do koagulacji

2

Urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej

1

Lampa operacyjna jezdna

3

Fotel okulistyczno-laryngologiczny

2

Mikroskop laryngologiczny

1

Lampa szczelinowa

1

Wózki transportowe leżące

10

Wózki transportowe siedzące

10

Pompy infuzyjne – stanowiska intensywnej terapii zestaw 12pomp

1

Pompy infuzyjne – stanowiska obserwacyjne zestaw 32 pomp

1

Monitory diagnostyczne do zdjęć

4

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu bielskiego, m. Bielsko – Biała, żywieckiego, cieszyńskiego, wadowickiego oraz oświęcimskiego.

Cele ogólny:zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 592 384,86 zł

Wartość dofinansowania:  2 200 913,38 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2018r.

 

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne informacje/zgłoszenia prosimy przekazywać na adres email nieprawidlowosci@hospital.com.pl oraz  naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Co słychać w projekcie? 

29.03.2018r

Szpital ogłosił przetarg na dostawę całego zakresu sprzętu i aparatury medycznej przewidzianego do zakupu w ramach projektu. Planowany termin otwarcia przetargu – 18 maja 2018r.

 

31.12.2018r.

Zrealizowano wszyskie zakupy aparatury medycznej i sprzętu przewidzianego w ramach projektu.