Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020

godło polski

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizujeprogramu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:

„Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania  i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.

Dofinansowanie:                            241 177,50  PLN

Całkowita wartość inwestycji:        243 000,00  PLN

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w aparat USG z możliwością echokardiografii,  umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Zadania realizowane:

·         świadczenie usług w zakresie rehabilitacji kardiologicznej,

·         zapobieganie, spowalnianie oraz leczenie chorób serca,

·         poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia,

·         zmniejszenie umieralności wynikającej z chorób układu krążenia.

Projekt skierowany jest do osób z chorobami układu krążenia, serca i naczyń. Wymiernymi efektami realizacji projektu będzie zwiększenie liczby pacjentów, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się występowanie choroby układu krążenia.

W ramach Programu zakupiono USG z możliwością wykonania echa serca przeznaczone dla potrzeb pacjentów Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

fotografia

Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020

godło polski

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje program polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:

„Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.

Dofinansowanie:                            744 970,50 PLN

Całkowita wartość inwestycji:        788 580,40 PLN

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w aparat RTG z ramieniem C, umożliwiających udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Zadania realizowane:

·         Poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego,

·         zmniejszenie umieralności  wynikającej z chorób układu sercowo – naczyniowego,

·         zapobieganie, spowalnianie oraz leczenie chorób układu sercowo – naczyniowego.

Zakup nowe RTG „Cios Alpha” z ramieniem C firmy Siemens dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, to jedno z najnowocześniejszych urządzeń na rynku, które szczególnie wykorzystywane jest przy wykonywaniu zabiegów naczyniowych oraz gdzie wykonuje się m.in. zabiegi ablacji.

Projekt skierowany jest do osób z chorobami układu sercowo – naczyniowego.

rtg