Zakres Programu Operacyjnego PL04, w którym udział wziął Szpital Wojewódzki, koncentruje się na promowaniu oszczędności energii poprzez realizację projektów termomodernizacji (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) i możliwości wymiany istniejących, często przestarzałych źródeł energii zaopatrujących ww. termomodernizowane budynki nowoczesnymi w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych. To właśnie dzięki środkom Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej może realizować projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

 

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii, a jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

– wykonanie docieplenia stropodachów obiektów szpitala (8715m2) poprzez natrysniecie 12cm pianki PU zabezpieczonej warstwą polimocznika,

– budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400kW,

– wymiana opraw oświetleniowych w ilości 4629szt. na oprawy energooszczędne typu LED z zintegrowanym źródłem światła,

– wymiana uszczelek w 1050szt. okien na silikonowe.

 

Inwestycja realizowana będzie do kwietnia 2017 roku.
Po jej zakończeniu wykonany zostanie audyt, potwierdzający osiągnięcie efektów ekologicznych zawartych we wniosku aplikacyjnym o środki EOG.
Bez dofinansowania ze strony Państw – Darczyńców realizacja przedmiotowego projektu nie byłaby możliwa.