Rejestracja:

33 810 20 26

Poradnia:

33 810 22 40

fotografia
fotografia
fotografia

W poradnii zatrudnionych jest 3 lekarzy endokrynologów.

Poradnia działa w oparciu o standardy endokrynologii zalecane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne. Dysponujemy rozległym wachlarzem badań hormonalnych oraz nowoczesnymi badaniami obrazowymi (USG, TK, MRI).

Diagnozujemy choroby podwzgórza, przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy oraz gonad. Zajmujemy się diagnostyką otyłości, hirusytyzmu, problemami związanymi z menopauzą i andropauzą.

Współpracujemy z innymi specjalistami zatrudnionymi w Szpitalu: cytologami, ginekologami, laryngologami, chirurgami, nefrologami, neurologami, neurochirurgami, okulistami oraz radiologiami.

Dzięki stałemu kontaktowi z ośrodkami klinicznymi zapewniamy nowoczesną i optymalną diagnostykę oraz leczenie.

Lekarze poradni:

Krystyna Kowalczyk – Sobkowiak
Stankiewicz Michał
Bożena Najmiec – Byrska

 

Godziny przyjęć:

 

Poniedziałek

7:15

14:30

Wtorek

8:00

13:45

Środa

8:00

14:00

Czwartek

Piątek

8:0013:45