Rejestracja:

33 810 20 33

Poradnia:

33 810 21 36

fotografia
fotografia
fotografia
Zakres usług Poradni Foniatrycznej Dorośli:
 • Profilaktyka i leczenie foniatryczne osób wykonujących zawody obciążające narząd głosu,
 • Leczenie zaburzeń głosu w zmianach organicznych krtani.
 • Leczenie przewlekłych stanów zapalnych krtani (w badaniu stroboskopowym wczesne wykrywanie zmian nowotworowych).
 • Konsultacje i ocena pacjentów przed pobraniem wycinków z krtani.
 • Leczenie zaburzeń głosu przed i po zabiegach fonochirurgicznych.
 • Rehabilitacja głosu u pacjentów po laryngektomiach.
 • Leczenie zaburzeń głosu w porażeniach nerwów krtaniowych (pacjenci po strumektomiach).
 • Diagnostyka i nadzór nad rehabilitacją mowy i głosu u pacjentów z ośrodkowymi zaburzeniami mowy.
 • Leczenie zaburzeń głosu hormonalnie uwarunkowanych.
 • Leczenie czynnościowych zaburzeń głosu.
Dzieci:
 • Konsultacje i ocena foniatryczna dzieci z niedosłuchami i głuchotą, ustalanie i monitorowanie rehabilitacji mowy i głosu.
 • Diagnozowanie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, ustalanie kierunków rehabilitacji. Konsultacje dzieci z wadami wymowy, diagnostyka, ustalenie i monitorowanie rehabilitacji mowy.
 • Leczenie zaburzeń głosu w wieku rozwojowym:
  • dysfonie czynnościowe,
  • guzki śpiewacze,
  • zaburzenia mutacji.
Badania wykonywane w Poradni Foniatrycznej:
 • Badanie laryngologiczne.
 • Badanie stroboskopowe krtani.
 • Badanie parametrów głosu, czasu fonacji, natężenia głosu, średniego położenia głosu, zakresu głosu.
 • Badanie ośrodkowego narządu mowy.
 • Badanie artykulacji.

Lekarze poradni:

Elżbieta Laszczak

 

 

Godziny przyjęć:

 

Poniedziałek

7:30

14:30

Wtorek

9:30

17:00

Środa

7:30

14:30

Czwartek

7:30

14:30

Piątek

7:30

14:30