Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

 

Bielsko- Biała, dnia 25.10.2021r.

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 138/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 18.10.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

W obecnym okresie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń Covid-19. W związku z powyższym modyfikujemy zasady odwiedzin pacjentów w szpitalu.

Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, zawiadamia wszystkich wykonawców, iż w postępowaniu na:

Świadczenie usługi kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w zakresie działalności Szpitala,

w tym wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi.

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zarządzenie nr 138/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Świadczenie usług konserwacji i serwisowania dwóch stacji uzdatniania wody firmy Culligan dla potrzeb Stacji Dializ i Centralnej Sterylizatornii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

       nss