Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 151/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.12.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 8 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

Praktyka Lekarska Agata Grabowska-Sopniewska

 

ul. Jaroszowicka 149

43-100 Tychy

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Oddział Patologii Noworodka

Marek Korus

 

ul. Żwirki i Wigury 18

34-120 Andrychów

 

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

OCHMAŃSKA-LAB ANNA OCHMAŃSKA

 

ul. Józefa Nojego 10/28

32-600 Oświęcim

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

diagnosta laboratoryjny                      w Pracowni Bakteriologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

PRACOWNIA HACCP I DOBRYCH PRAKTYK Wojciech Świstun

 

ul. Roztoki 3/66

43-316 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

 

diagnosta laboratoryjny do wykonywania badań z zakresu autoimmunologii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Barbara ELLMANN

 

ul. Żywiecka 117

34-312 Międzybrodzie Bialskie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego                w Bielsku -Białej

 

Poradnia Urologiczna

Jolanta Kłaptocz

 

Jasienica 262

43-385

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego                w Bielsku -Białej

 

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

ELŻBIETA MAREK

 

ul. Stefanki 12

43-300 Bielsko Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego                w Bielsku -Białej

 

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

 

Jednocześnie informujemy, że m/w oferta została odrzucona gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia.

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

Diagnosta Laboratoryjny Joanna Rzepiszczak

 

Lipnica Wielka 477

34-483

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

diagnosta laboratoryjny w Pracowni Serologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos - Jaworowska