Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 153/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.12.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 4 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Oferent

zakres

miejsce

Marek Korus

 

ul. Żwirki i Wigury 18

34-120 Andrychów

 

 

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Wojewódzkiego                   w Bielsku – Białej

 

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

KAMIL GIBALEWICZ – INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko Biała

 

 

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Wojewódzkiego            w Bielsku – Białej

 

Poradnia Ortopedyczno - Urazowa

PRAKTYKA LEKARSKA – MONIKA PILARZ-MIROCHA

 

ul. Kazimierza Pułaskiego 9/11

43-300 Bielsko Biała

 

 

udzielanie konsultacji lekarskich                        w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego                w Bielsku Białej z zakresu chirurgii kręgosłupa, wykonywanie czynności polegających na kwalifikacji do leczenia chirurgicznego kręgosłupa, wykonywaniu zabiegów, niezbędnych konsultacji z tym związanych, opieki przed i pooperacyjnej jak również zaplanowanie dalszego postępowania po wypisaniu ze Szpitala.

 

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ WĄDEK

 

ul. Świerkowa 16

42-609 Tarnowskie Góry

 

 

udzielanie konsultacji lekarskich                       w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego              w Bielsku Białej z zakresu chirurgii kręgosłupa, wykonywanie czynności polegających na kwalifikacji do leczenia chirurgicznego kręgosłupa, wykonywaniu zabiegów, niezbędnych konsultacji z tym związanych, opieki przed i pooperacyjnej jak również zaplanowanie dalszego postępowania po wypisaniu ze Szpitala.

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos - Jaworowska