Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej informuje, że szczepienia przeciwko COVID-19 są realizowane zgodnie z Narodowym Programem Szczepień oraz wytycznymi publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.  Obecnie szczepione są osoby z grupy 0, do której należą:

 • pracownicy szpitala węzłowego,
 • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
 • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów;
 • rodzice wcześniaków hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Powyższe dotyczy personelu medycznego oraz niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Informujemy podmioty zewnętrzne, które zgłaszają chęć zaszczepienia pracowników, że należy stosować się do zasad, o których mowa powyżej.

Szpital oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za uprawnienia do szczepienia osób zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne.

Osoby, które zgłaszają się poprzez gabinet.gov.pl proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 534 772 113) w celu ustalenia terminu, gdyż zdarzają się sytuacje, że te zgłoszenia nie są widoczne w systemie.

Jednocześnie informujemy, że obecnie szczepimy około 400-500 osób dziennie i chcielibyśmy całą akcję zakończyć w jak najszybszym terminie, dlatego prosimy o przemyślane ustalanie terminów szczepień, gdyż dochodzi do sytuacji, w których pacjent rezygnuje z ustalonego terminu i konieczne jest wzywanie osób nieplanowanych w danym dniu z listy oczekujących, żeby szczepionka nie uległa zniszczeniu.

Prosimy także o zgłaszanie chętnych do szczepienia zgodnie z instrukcją https://www.hospital.com.pl/index.php/1007-szczepienia-przeciwko-covid-19, a dopiero później ustalanie terminu szczepienia (zgłoszenia te muszą zostać oficjalnie przesłane do MZ w celu wygenerowania skierowań).