Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała
ogłasza przetarg na:
zbycie poprzez sprzedaż samochodu marki FIAT Model Ducato MAXI 2,8 JTD.

 

Znak:                      AT.AG/ 2112-2/2021

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 42/2020 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia samochodu marki Fiat model Ducato MAXI.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:
  Używany samochód osobowy marki FIAT model Ducato MAXI 2,8 JTD o następujących parametrach:
  1. Rok produkcji – 2006,
  2. Pojemność silnika – 2800,00m3 ,
  3. Przebieg – 543.772km,
  4. Numer rejestracyjny – SB 85248,
  5. Kolor – biały,
  6. Rodzaj paliwa – diesel,
  7. Badania techniczne ważne - nieaktualne

  Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pan Marcin Warmuz, tel. 33 810 2131.

 2. Cena wywoławcza:
  wynosi: 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) netto.
 3. Wadium:
  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwocie: 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.
 4. Oferta wymagania:
  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.
 5. Terminy i miejsce składania ofert:
  Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 19 marca 2021r. do godz. 12:00.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna samochodu marki FIAT model Ducato MAXI 2,8 JTD – nie otwierać przed 19 marca 2021 r. godz. 12:30”.
 6. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).
 7. Wybór oferty:
  Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 8. Osoba do kontaktu:
  Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE - DUCATO.pdf)OGŁOSZENIE - DUCATO.pdf372 kB2021-03-09 09:042021-03-09 09:04
Pobierz plik (SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf1157 kB2021-03-09 09:042021-03-09 09:04
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.pdf)FORMULARZ OFERTOWY.pdf196 kB2021-03-09 09:042021-03-09 09:04
Pobierz plik (Projekt Umowy Sprzedaży.pdf)Projekt Umowy Sprzedaży.pdf308 kB2021-03-09 09:042021-03-09 09:04
Pobierz plik (PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA.pdf)PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA.pdf587 kB2021-03-09 09:052021-03-09 09:05
Pobierz plik (KLAUZULA RODO.pdf)KLAUZULA RODO.pdf228 kB2021-03-09 09:052021-03-09 09:05