Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest  brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w :

- Szpital Wojewódzki Al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w latach 1999 -2000

 - Szpital Nr 3 ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej w latach 1999-2000

- Wojewódzki Szpital Zespolony Nr 1 ul. Wyspiańskiego  w Bielsku-Białej w latach 1999-2000

- Specjalistyczny Szpital Miejski  „Stalownik” ul. Stalowa w latach 1999-2000

- Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Parkowa w Bielsku-Białej w latach 1999

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent,  jego przedstawiciel ustawowy, osoba upoważniona przez pacjenta lub osoba bliska na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31.08.2021 r. w Archiwum Szpitala Wojewódzkiego  Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-14:00.

W Archiwum Szpitala oraz na stronie internetowej www.hospital.com.pl dostępny jest wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

Załączniki:
Pobierz plik (udost. dok.-zal1.docx)udost. dok.-zal1.docx23 kB2021-03-17 13:332021-03-17 13:33