Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 22.03.2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 30/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 11.03.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

Lp.

Oferent

zakres

miejsce / zakres

 1.  

RYBAK ANETA Gabinet Lekarski

 

37-450 Stalowa Wola

Al. Aleje Jana Pawła II 24/95

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w czasie podstawowej ordynacji Oddziału
i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

 1.  

Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ratyński

 

17-312 Drohiczyn

ul. Kramczewska 16

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w czasie podstawowej ordynacji Oddziału
i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

 1.  

Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Maciej Sawczuk

 

43-300 Bielsko-Biała

ul. Rzemieślnicza 9

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w czasie podstawowej ordynacji Oddziału
i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Dyrektor Szpitala

   Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                                                                                                                                                      Sabina Bigos - Jaworowska