Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Bielsko- Biała, dnia 27.07.2021r.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 92/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 20.07.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.


W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

       nss