Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 41/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 02.06.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 13 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

1.

KUBICA MATEUSZ MALANDRO

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Banyś

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3.

Maciej Hajduga Praktyka Lekarska

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Laryngologiczna

4.

„DOLOR-MED” - Jacek Kil

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

5.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jan Wilam

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

6.

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY PIOTR JURCZEK

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

7.

Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Kuchnicka

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

8.

ANDRZEJ DASZKIEWICZ ~NOTOS~

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

9.

MICHAŁ STRĄCZKOWSKI nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji

Oddział Neurologii

10.

Robert Gałdyn PRAKTYKA LEKARSKA

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

11.

Gabinet Lekarski - Zyta Kaźmierczak - Zagórska

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Laryngologiczna

12.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Mojżesz

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienie:

 

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

1.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Dudek

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

 

 

 

 

                Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej

       Z UPOWAŻNIENIA

 lek. med. Wojciech Muchacki

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa