Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
 
Dostępność architektoniczna
· Budynek Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej znajduje się przy Al. Armii Krajowej 101
· Bezpośrednio przed głównym wejściem do Szpitala wyznaczono 11 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
· Wejście główne oraz wejście od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażone są w podjazdy (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady dostosowane do obowiązujących przepisów
· Drzwi wejściowe do Szpitala - automatyczne, dwuskrzydłowe, umożliwiają wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
· Do Szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
· Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa - windy  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)
· Na wszystkich piętrach budynków Szpitala znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
· W budynkach nie ma pętli indukcyjnych
· W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
· W Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Kontakt sms:+ 48 690 932 440
 
Dostępność cyfrowa
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową strony https://www.hospital.com.pl/ zgodnie z przepisami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony www.hospital.com.pl, na której Państwo się znajdują w celu wyświetlenia informacji dotyczących naszego podmiotu.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane dokumenty, były dostępne. W obecnej chwili strona szpitala, w związku z planami budowy nowej spełniającej wymogi WCAG 2.1, w ramach projektu eCareMed, nie jest już przebudowywana. Prosimy jednak o informowanie nas w przypadku zauważenia braku dostępności. Wszelkie błedy staramy się poprawiać na bieżąco, aby informacje były w pełni dostępne.
Data publikacji strony internetowej : 01-08-2013
Status zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Z powodu niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Ułatwienia na stronie: możliwość powiększania wielkości liter na stronie (CTRL+ / CTRL-), mapa serwisu.
 
Ogólny raport analizy
Wynik 7/10
Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności.
Ilość testów: 63 Zaliczone: 34 Niezaliczone: 29
 
Szczegółowy raport analizy
Poziom walidacji - A WCAG
Mruganie elementów OK 
Dostępność CAPTCHA OK 
Prymitywne formatowanie stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Obecność etykiet formularzy OK 
Kolejność pól formularzy OK stwierdzono ostrzeżenia
Walidacja poprawności nagłówków stwierdzono błędy
Walidacja unikalności identyfikatorów HTML-a OK 
Dostępność bez javascriptu OK 
Poprawność deklaracji języka OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Poprawność linków OK stwierdzono ostrzeżenia
Walidacja HTML-a stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Obecność deskryptorów mediów stwierdzono ostrzeżenia
Unikalność metadanych stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Walidacja CSS-a OK 
Dostępność plików PDF OK 
Możliwość ominięcia powtarzalnych bloków OK 
Dźwięk OK 
Poziom walidacji - AA WCAG
Obecność etykiet formularzy OK 
Poprawność deklaracji języka OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Kontrast elementów tekstowych OK 
Obecność nawigacji w tym samym miejscu stwierdzono błędy
Topologia linków OK stwierdzono ostrzeżenia
Poziom walidacji - AAA WCAG
Mruganie elementów OK 
Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony (okruszki) stwierdzono błędy
Walidacja poprawności nagłówków stwierdzono błędy
Zrozumiałość tekstu OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Analiza kontrastu audio w materiałach multimedialnych OK 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Informatyki Szpitala Wojewódzkiego +48 33 810 29 91 lub mailowo informatyka(at)hospital.com.pl.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności : deklarację poprawiono dnia: 19-03-2021
 
Załączniki:
Pobierz plik (Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_no_edit.pdf)Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_no_edit.pdf1705 kB2021-03-22 14:192021-03-22 14:19
Pobierz plik (wniosek o udzielenie wsparcia.docx)wniosek o udzielenie wsparcia.docx21 kB2021-03-29 18:022021-03-29 18:02