Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
 
Dostępność architektoniczna
· Budynek Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej znajduje się przy Al. Armii Krajowej 101
· Bezpośrednio przed głównym wejściem do Szpitala wyznaczono 11 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
· Wejście główne oraz wejście od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażone są w podjazdy (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady dostosowane do obowiązujących przepisów
· Drzwi wejściowe do Szpitala - automatyczne, dwuskrzydłowe, umożliwiają wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
· Do Szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
· Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa - windy  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)
· Na wszystkich piętrach budynków Szpitala znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
· W budynkach nie ma pętli indukcyjnych
· W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
· W Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Kontakt sms:+ 48 690 932 440
 
Dostępność cyfrowa
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową strony https://www.hospital.com.pl/ zgodnie z przepisami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony www.hospital.com.pl, na której Państwo się znajdują w celu wyświetlenia informacji dotyczących naszego podmiotu.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane dokumenty, były dostępne. W obecnej chwili strona szpitala, w związku z planami budowy nowej spełniającej wymogi WCAG 2.1, w ramach projektu eCareMed, nie jest już przebudowywana. Prosimy jednak o informowanie nas w przypadku zauważenia braku dostępności. Wszelkie błedy staramy się poprawiać na bieżąco, aby informacje były w pełni dostępne.
Data publikacji strony internetowej : 01-08-2013
Status zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Z powodu niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Ułatwienia na stronie: możliwość powiększania wielkości liter na stronie (CTRL+ / CTRL-), mapa serwisu.
 
Ogólny raport analizy
Wynik 7/10
Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności.
Ilość testów: 63 Zaliczone: 34 Niezaliczone: 29
 
Szczegółowy raport analizy
Poziom walidacji - A WCAG
Mruganie elementów OK 
Dostępność CAPTCHA OK 
Prymitywne formatowanie stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Obecność etykiet formularzy OK 
Kolejność pól formularzy OK stwierdzono ostrzeżenia
Walidacja poprawności nagłówków stwierdzono błędy
Walidacja unikalności identyfikatorów HTML-a OK 
Dostępność bez javascriptu OK 
Poprawność deklaracji języka OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Poprawność linków OK stwierdzono ostrzeżenia
Walidacja HTML-a stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Obecność deskryptorów mediów stwierdzono ostrzeżenia
Unikalność metadanych stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Walidacja CSS-a OK 
Dostępność plików PDF OK 
Możliwość ominięcia powtarzalnych bloków OK 
Dźwięk OK 
Poziom walidacji - AA WCAG
Obecność etykiet formularzy OK 
Poprawność deklaracji języka OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Kontrast elementów tekstowych OK 
Obecność nawigacji w tym samym miejscu stwierdzono błędy
Topologia linków OK stwierdzono ostrzeżenia
Poziom walidacji - AAA WCAG
Mruganie elementów OK 
Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony (okruszki) stwierdzono błędy
Walidacja poprawności nagłówków stwierdzono błędy
Zrozumiałość tekstu OK 
Dostępność linków stwierdzono ostrzeżenia i błędy
Analiza kontrastu audio w materiałach multimedialnych OK 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Informatyki Szpitala Wojewódzkiego +48 33 810 29 91 lub mailowo informatyka(at)hospital.com.pl.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności : deklarację poprawiono dnia: 19-03-2021
 
Załączniki:
Dostęp do URL (Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_no_edit.pdf)Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_no_edit.pdf1705 kB2021-03-22 14:192021-03-22 14:19
Dostęp do URL (wniosek o udzielenie wsparcia.docx)wniosek o udzielenie wsparcia.docx21 kB2021-03-29 18:022021-03-29 18:02

       nss