• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z 2009 r. Nr. 52, poz. 417) -  przekazujemy informację o obowiązujących przepisach dotyczących praw pacjenta - Karta Praw Pacjenta


Skargi i wnioski

       nss