• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 


Szpital Wojewódzki wprowadził zakaz odwiedzin. Bliscy osób hospitalizowanych mają jednak możliwość dostarczenia im potrzebnych rzeczy. Paczki odbiera codziennie personel w godzinach od 16.00 do 17.00. Pracownicy szpitala czekają przy drzwiach wejściowych na oddziały.

Każda paczka powinna zostać odpowiednio opisana. Musi znaleźć się informacja o jej zawartości oraz imię, nazwisko i data urodzenia pacjenta, dla którego jest przeznaczona.

Całkowity zakaz odwiedzin obowiązuje również na Oddziale Patologii Noworodka. Wyjątkiem są matki hospitalizowanych maluchów. Swoje dzieci mogą widywać jedynie kobiety bez jakichkolwiek objawów chorobowych, które nie miały kontaktów z osobami chorymi oraz powracającymi z zagranicy.

Wprowadzone w naszej placówce środki ostrożności mają związek z decyzją wojewody śląskiego, który z końcem lutego postawił naszą placówkę w stan podwyższonej gotowości, w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa 2019-nCoV.

Zakaz odwiedzin u pacjentów obowiązuje na wszystkich oddziałach Szpitala Wojewódzkiego. Decyzja została wprowadzona bezterminowo.

Szpital Wojewódzki wdrożył procedury związane z koronawirusem 2019-nCoV. Zalecenia dotyczące zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym wirusem wydał Główny Inspektor Sanitarny.
 
Przypominamy, że NFZ uruchomił w sprawie koronawirusa bezpłatną infolinię – 800 190 590. Konsultanci dostępni są dla zainteresowanych przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązywało do 11.03.2020 NIEAKTUALNE

Odwiedziny chorych są możliwe codziennie od godz. 10.00 do godz. 20.00, z wyjątkiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie istnieje możliwość zobaczenia chorego w sieci telewizyjnej a odwiedziny przy łóżku chorego są limitowane stanem epidemiologicznym, jaki panuje w oddziale.

W pozostałych oddziałach przy łóżku chorego mogą jednocześnie przebywać 2 osoby, bez wierzchniego okrycia.

W czasie odwiedzin należy zachować spokój, aby nie przeszkadzać innym pacjentom i przestrzegać zaleceń personelu medycznego. W przypadku osób ciężko chorych o odwiedzinach decyduje lekarz.

Do oddziałów szpitalnych nie wpuszcza się małych dzieci.

       nss