• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

Informujemy, że na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku -Białej będzie pozostawał do dyspozycji Państwa Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta, którego zadaniem jest stworzenie niezbędnych warunków dla realizowania praw Pacjentów.
Każdy Pacjent mający wątpliwości lub obawy czy Jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Pełnomocnika d/s Praw Pacjenta, którym jest

mgr Magdalena Czul-Emrulahi

która dyżuruje codziennie w godzinach 8:00 – 13:00,
pokój 307, III piętro, budynek administracji


Do obowiązków i zadań Pełnomocnika d/s Praw Pacjenta należy m. in.:

·    informowanie Pacjenta o Jego prawach oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem,
·    ochrona praw Pacjenta oraz wskazanie możliwości korzystania z nich,
·    przyjmowanie, rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski  i skargi wpływające od Pacjentów,
·    podejmowanie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi,
·    pomoc i współpraca z osobami (opiekunem, rodziną, przedstawicielem prawnym) działającymi w interesie Pacjenta.


Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

Wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała

lub składać w Kancelarii Szpitala, pokój 302 (w godz. 7:00 – 14:35).

Skargi i wnioski można również przesłać faksem pod numer 33/ 810 21 01 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przyjęcia pacjentów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w każdą środę w godzinach 12:00-14:00 przez Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, a w pozostałe dni robocze tygodnia w godzinach 12:00-13:00 przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

 

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisk (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§8 ust. 1).
Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Szpitala.


Skargi i wnioski można także składać pisemnie na adres:
 
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

Tel. 32/ 735 05 13
       32/ 735 05 45

z dopiskiem Dział Skarg i Wniosków