• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 


Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 w zakresie świadczenia usług medycznych w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych oraz w zakładach: diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii i rehabilitacji oraz świadczenia usług pralniczych i utylizacji odpadów medycznych.

Spełnia także wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004 i posiada certyfikat w zakresie świadczenia usług medycznych w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych oraz w zakładach: diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii i rehabilitacji.

 

 

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

            Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej opracował i wdrożył system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dla zapewnienia realizacji przyjętych celów jakościowych zobowiązuje się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług,
 • rozszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 • szacunku do pacjentów i ich rodzin, jako stałego elementu działań,
 • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjenta,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu,
 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

 

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki jakości.

 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
Ryszard Batycki

 

 

Bielsko-Biała 2010-03-01
Wydanie II

 

 

Polityka Środowiskowa

Nadrzędnym celem Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

            Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej opracował i wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodny z międzynarodową normą ISO 14001: 2004.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dla zapewnienia realizacji przyjętych celów środowiskowych zobowiązuje się do :

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,
 • prawidłowego gospodarowania wodą i ściekami,
 • efektywnego zużycia nośników energii cieplnej, elektrycznej,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego.

Realizacja polityki odbywa się poprzez:

· zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Szpitala pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska

· podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko.

W oparciu o ogólne cele środowiskowe opracowany został Program zarządzania środowiskowego podlegający zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowany przez Dyrekcję Szpitala.

Polityka środowiskowa jest znana i w pełni popierana przez pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz podana do wiadomości współpracującym firmom.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki środowiskowej.

                                                                      

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
Ryszard Batycki

 

Bielsko-Biała, dnia 2010-03-01
Wydanie II

 

 

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Nadrzędnym celem Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Dlatego też mając na uwadze dobro pracowników Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podjęła decyzję o wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z normą PN-N-18001: 2004. 

     

Spełniając wymagania powyższej normy zobowiązujemy się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych, które dotyczą Szpitala,
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych oraz środków do wdrażania tej polityki,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W oparciu o ogólne cele z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala.

 

                                                                                                                                                                                          Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
       Ryszard Batycki

 

Bielsko-Biała 2010-03-01
Wydanie II