Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Polityka Jakości

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Projekty Unijne

zporr

nss

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

                     Bielsko- Biała, dnia 16.02.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 14/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 09.02.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 8 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Nazwa oferenta

zakres

oddział

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Jerzy Michalik

 

ul. Lenartowicza 18/10

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem  w Oddziale Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

SKONECZNY ANNA

 

ul. Puńcowska 130

43-400 Cieszyn

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem  w Oddziale Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

MACIEJ GABRYEL INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Rolna 50

43-100 Tychy

udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem  w Oddziale Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

DOLOR-MED – Jacek Kil

 

ul. Konwaliowa 8

43-360 Bystra

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem  w Oddziale Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt

 

 

 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA JANIK-CIASNOCHA

 

ul. Wielo Droga 35

43-215 Jankowice

udział w konsylium w ramach realizacji pakietu onkologicznego w zakresie radioterapii

 

 

Danuta Rus

 

ul. Os. 700-lecia 4/13

34-300 Żywiec

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)       pielęgniarka/pielęgniarz

 

 

Katarzyna Spek Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska

 

Aleja Armii Krajowej 101

43-300 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)       pielęgniarka/pielęgniarz

 

 

Aleksandra Bieniek

 

ul. Kazimierza Tetmajera Przerwy 14/39

43-502 Czechowice – Dziedzice

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)       pielęgniarka/pielęgniarz

 

 

       Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
              
lek. med. Ryszard Batycki